รอกไฟฟ้า

รอกไฟฟ้า หจก วรวุฒิ แมชชินเนอรี ผู้ให้บริการ รอกไฟฟ้า ระบบขนถ่ายและลำเลียง ระบบ เครนไฟฟ้า ที่ประกอบด้วย รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า ลิฟท์บรรทุกและลิฟท์ขนส่ง ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บรรทุกสินค้า ลิฟท์ขนสินค้า ลิฟท์ ทุกชนิด รวมถึง ลวดสลิง สลิงผ้าใบ และ อุปกรณ์การยก ประสบการณ์การให้บริการด้านนี้มากว่า 10 ปี ยินดีต้อนรับทุกท่าน เราได้เเปิดเว็บไซต์ให้ท่านได้เข้าเลือชมสินค้า บนเว็บไซต์ และท่านสามารถสั่ง ผ่านทางเว็บไซต์ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ หรือทางโทรศัพท์ก็ได้ เรามีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ และยินดีบริการด้วยใจ

หจก วรวุฒิ แมชชินเนอ มี รอกไฟฟ้า ลวดสลิง จาก ยุโรป และ รอกไฟฟ้าจากเอเชีย รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า แบบธรรมดารวมถึง รอกโซ่ไฟฟ้า และรอกสลิงไฟฟ้า แบบพิเศษ คือ รอกไฟฟ้า 1 speed รอกไฟฟ้า 2 speed สนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ และเครนไฟฟ้า ที่ใช้ร่วมกับ รอกไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า และ รอกโซ่ไฟฟ้า

รอกไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เนื่องจากรอกไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ช่วยผ่อนแรงในการยกวัตถุ ที่มีน้ำหนักขึ้นและลง รวมถึงการเคลื่อนที่ซ้ายและขวา อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนคานล้อคือชุดล้อวิ่งของเครนที่ติดตั้งรองรับส่วนปลายของคานรับน้ำหนักทั้ง 2 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนเครนไฟฟ้าให้วิ่งไปตามรางวิ่งของเครน สินค้าที่เป็นชิ้นส่วนประกอบสำคัญของเครน เช่น รอกไฟฟ้า และ คานล้อ การใช้งานและการบำรุงรักษาที่ง่ายและมีความปลอดภัยจากการใช้งาน สินค้าทุดชนิด มีคุณภาพได้มาตรฐาน DIN standard และ JIS standard ดังนั้นบริษัทจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างที่ลูกค้าต้องการ